Inspraak Locatieprofiel Suikerunieterrein

De Gemeente Groningen wil het mogelijk maken om dit jaar op het Suikerfabriekterrein 12 muziekevenementen te laten plaatsvinden, waarvan 6 Dance-feesten. Dit zijn evenementen met zeer harde muziek (85 dBA op de gevel) voor ca. 10.000 bezoekers. Deze muziekevenementen zullen worden georganiseerd naast de 12 toegestane muziekevenementen op de Drafbaan en de 12 op de Zonneweide in het Stadspark. Dit betekent voor omwonenden dat er het komende jaar mogelijk 36 muziekevenementen met aanmerkelijk geluid worden gehouden.

Van het Suikerfabriekterrein is een concept-locatieprofiel opgesteld, waarover op woensdag 10mei toelichting wordt gegeven. U kunt deze bijeenkomst bijwonen.

De bijeenkomst vindt plaats van 19.30 – 21.30 uur in het Zeefgebouw, de Wolkenfabriek op het Suikerfabriekterrein, Energieweg 10.

Zie uitnodiging: Uitnodiging inspraakavond concept-locatieprofiel Suikerfabriekterrein

Bijna 80 klachten geluidsoverlast in Stad

Bij de gemeente Groningen zijn afgelopen weekend in totaal 78 klachten over geluidsoverlast gemeld. Het lustrumfeest van studentenvereniging Vindicat leverde 40 klachten van omwonenden op.

Metingen

Het oude Suikerunieterrein is twee weken lang het decor van de feestvierende studenten van het jubilerende Vindicat atque Polit. De festiviteiten die 10 juli zijn begonnen en donderdag eindigen, hebben bij de gemeente geleid tot 40 klachten van buurtbewoners. Tijdens de studentenevenementen zijn er veelvuldig metingen gedaan, maar daarbij zijn geen overtredingen geconstateerd.

Volgens een gemeentewoordvoerster is er voor het Suikerunieterrein nog geen zogenaamd locatieprofiel opgesteld. Dat wordt binnenkort in samenspraak met de nieuwe beheerder gemaakt. Dat profiel moet mede bepalen hoe vaak er evenementen gehouden mogen worden.

Klacht

Voor recreatiegebied Kardinge is dat locatieprofiel er wel en dat houdt in dat dansevenementen als Dance at the beach van afgelopen weekend hooguit eens per veertien dagen mogen worden gehouden met een maximum van twaalf keer per jaar. Het dance-event van afgelopen zaterdag bij de Kardingerplas leverde 13 klachten op van omwonenden. Metingen van de gemeenten tijdens het evenement gaven aan dat de geluidsnormen daarbij niet zijn overtreden.

Eén overtreding was er wel bij het Noisia Invites Festival in het Ebbingekwartier afgelopen zaterdag. Een meting om zeven uur ‘s avonds leverde inderdaad een overschrijding van de geluidsnormen op. Na een waarschuwing werd de volumeknop meteen teruggedraaid en werden later op de avond geen overtredingen meer geconstateerd. Tijdens het evenement kwamen 25 klachten binnen.

Huldiging FC Groningen stadspark 6 mei

De huldiging van spelers en staf vindt plaats op woensdag 6 mei op de drafbaan in het Stadspark, de Concourslaan in Groningen.

Programma (tijden onder voorbehoud)

18.15 uur: start muzikaal voorprogramma op drafbaan gevolgd door huldigingspogramma (vanaf 17.00 uur toegangshekken open)
21.00 uur: einde programma

Rijtour FC Groningen

Om 18.15 uur vertrekken spelers en staf FC Groningen in een open bus vanaf Stadion de Euroborg.
Route: Boumaboulevard, Verlengde Lodewijkstraat, Oosterweg, Oosterbrug, Verlengde Oosterstraat, Rademarkt, Oosterstraat, Grote Markt, Guldenstraat, Vismarkt n.z., Akerkhof n.z., Brugstraat, Astraat, Aweg, Westerhaven, Eendrachtsbrug, Paterswoldseweg, Koeriersterweg, Peizerweg, huldigingslocatie Drafbaan.

Verkeersmaatregelen

In verband met de grote toeloop van bezoekers worden er diverse wegen afgesloten voor het verkeer.

Vanaf 17.00 uur
Stremming Concourslaan n.z.Kom indien mogelijk bij voorkeur lopend, op de fiets of met het openbaar vervoer.Op de Concourslaan n.z. worden alleen voetgangers toegelaten. Fietsers moeten hun fiets parkeren op de fiets-parkeerplekken.

vanaf 17.30 uur
Stremming Paterswoldseweg, gedeelte tussen Koeriersterweg en Leonard Springerlaan.
Stremming Parkweg, het gedeelte tussen de Paterswoldseweg en de Parkbrug.
Stremming Leonard Springerlaan ; Martiniplaza en parkeerplaats blijven bereikbaar vanaf rotonde Vrijheidsplein.
Op de Paterswoldseweg wordt de oostelijke rijstrook (busstrook) gereserveerd als taxi-standplaats. Lijnbussen van Qbuzz en taxi’s hebben wél toegang op het afgesloten weggedeelte van de Parkweg en de Paterswoldseweg (alleen tussen L. Springerlaan en Parkweg).

vanaf 18.00 uur
Stremming Laan 40-45 (westelijke ringweg) : het gedeelte tussen de afrit Hoendiep en het Vrijheidsplein.
In verband met de stremming van de Laan 40-45 en de Paterswoldseweg wordt een omleiding ingesteld voor bestemmingsverkeer van de wijken ten zuidwesten van de binnenstad. Deze routes worden met verwijzingsborden aangegeven.

PERSBERICHT: Gemeente vindt bezoekers evenementen belangrijker dan eigen inwoners

Sinds de oprichting in 2013 heeft de FUB zich ingezet voor nieuw beleid betreffende geluidsoverlast bij evenementen, vooral rondom het Stadspark.

In de loop van de tijd hebben vertegenwoordigers van andere wijken zich aangesloten of hebben ervaringen uitgewisseld. In diverse gesprekken met de gemeente en politiek hebben we aangegeven hoe we hierover denken. Nu ligt er een nota Strategisch Evenementenbeleid en beleidsregel vergunningen Evenementen.

We onderschrijven dat Groningen een bruisende stad moet zijn, echter wel voor iedereen, niet alleen voor bezoekers van evenementen, maar ook voor omwonenden.

We vinden dan ook dat het voorliggende SEB hier onvoldoende aandacht aan schenkt.

De belangrijkste punten zijn:

De geluidsnorm van max. 85dB(A) en 100dB(C) die in 2010 tijdens een vergadering van de toenmalige gemeenteraad, zonder enig onderzoek naar de effecten, is bedacht en nu overal is toegestaan. En ook nu in het SEB heeft het College geen enkel onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze norm voor de omwonenden Met een demping van 20dB van een moderne gevel geeft dit een geluidsniveau van 65dB(A) in de woning terwijl nu in het huidige gemeentelijk beleid (Feesten in Balans 2) is vastgelegd dat 50dB(A) tot ernstige verstoring van het woongenot leidt omdat je geen normaal gesprek meer kunt voeren en je eigen radio of televisie niet meer goed kunt horen. Dus er wordt met twee maten gemeten, het beleid is tegenstrijdig en er wordt niets met feiten onderbouwd.

Daarom dringen wij aan op een verlaging van de algemene geluidsnorm naar 70dB(A) en 85 dB(C) tenminste buiten de diepenring in de rustige woonwijken. In de locatieprofielen kan voor een aantal dagen met tussenpozen b.v. 2 weken afgeweken worden tot de 85/100 norm.

Wij vinden dat Groningen met huidige aanbod van muziekevenementen bruisend genoeg is en dat er hooguit een kleine uitbreiding hoeft plaats te vinden om nog bruisender te worden. Het College trekt echter alle registers open. Er komen 12 locaties (dat waren er 4 of 5) en op elke locatie kan 12 keer een muziekevenement worden gehouden. Dus als de muziekindustrie aantrekt biedt het College van B&W, zonder enig probleem, zwart op wil de ruimte om alle omwonende stadjers in principe bloot te stellen aan 144 muziekevenementen in 4 maanden. Dit gaat alle perken te buiten en is klinkklare minachting van de omwonende stadjers. Wij willen dat die aantallen per locatie drastisch naar beneden worden bijgesteld. Het College komt altijd met het smoesje dat alleen dancefestivals overlast geven en die worden dan beperkt tot 4 of 6, maar dat helpt onvoldoende, omdat ook andere festivals overlast geven zoals we hebben ervaren en blijkt uit de gemeentelijke “overlast statistieken”.

Wij van mening dat door het invoeren van locatieprofielen de gemeenteraad ten onrechte buitenspel wordt gezet. Wij vinden dat die profielen dat de Raad zelf moeten worden vastgesteld. Waarom? Stel nu dat de Raad onverhoopt toch in stemt met de algemene geluidsnorm voor de hele stad van 85 dB(A) en 100 dB(C), dan kan de Burgemeester daar in de toekomst heel gemakkelijk van afwijken. Neem nu b.v. de Drafbaan in het Stadspark. In het locatieprofiel staat nu al dat het geluidsniveau 3 keer per kaar 5dB hoger mag zijn. Je zal maar wokken bij Ni Hao tijdens een concert…

Ook vinden we dat er een redelijke termijn moet zijn om tegen een afgegeven vergunning voor een evenement in bezwaar te kunnen. In de praktijk van het voorstel wordt de rechtsbescherming van de omwonende door het College nog verder om zeep geholpen. Nu staat er in de APV dat voor grote festivals de burgers vooraf hun bezwaren kunnen inbrengen, maar, als de Raad de nieuwe regeling accepteert is die bescherming verleden tijd want die is in de nieuwe regeling verdwenen / geschrapt.

Lekker makkelijk voor het college en minder gezeur en gedoe door mondige omwonenden.

In het SEB wordt nu minimaal 2 weken voor aangegeven. Dit moet ons inziens minimaal 6 weken worden. Voor het omzagen van bomen moet minimaal 14 weken van te voren aan vragen en als de vergunning is verstrekt moet je verplicht zes weken wachten, inderdaad om bezwaar te kunnen maken!

Ook moeten organisatoren verplicht worden voor het nemen van maatregelen om geluidsoverlast te verminderen door het gebruiken van de juiste installaties, geluiddempende maatregelen, juiste opstelling en het tijdig informeren van omwonenden.

Vanmiddag zal de raadscommissie Beheer & Verkeer de nota en beleidsregel behandelen.

Diverse bewoners zullen inspreken om de raadsleden duidelijk te maken dat dit voorliggende SEB geen enkele verbetering is voor omwonenden sterker nog: het is een verslechtering van de huidige situatie, maar wel gunstig is voor organisatoren, ondernemers en bezoekers van evenementen (vooral met aanmerkelijk geluid).

Bijgaand de gehele inspraaknotitie welke we, vorige week, bij alle politieke partijen onder de aandacht hebben gebracht.

Inspraaknotitie downloaden

Inspraak Evenementenbeleid gemeente Groningen gestart

Evenementen zorgen voor levendigheid in de stad, maar ook voor (geluids) overlast. Groningen zo aantrekkelijk mogelijk maken voor evenementen, maar wel mét draagvlak onder de bevolking, dat is ongeveer het motto van de concept nota Strategisch Evenementenbeleid, die de inspraak is ingegaan tot 7 september. Op 1 en 4 september zijn hierover inspraakavonden op het Gedempte Zuiderdiep 98, inloop vanaf 19.00 uur (zie bijlage voor details). Naast de inspraakavonden bestaat er ook de mogelijkheid om schriftelijk reactie te geven, zie http://gemeente.groningen.nl/evenementen/strategisch-evenementenbeleid-en-beleidsregel-vergunningen-evenementen

Concept nota Beleidsregel Vergunningen Evenementen

Concept nota Strategisch Evenementenbeleid

Uitnodiging inspraakbijeenkomst evenementen

Meerderheid jongeren Groningen Stad heeft last van gehoor na uitgaan

Driekwart van de Groningse jongeren heeft last van het gehoor na het uitgaan. Een kwart vindt dat een piep in de oren er gewoon bij hoort. Terwijl 93 procent het risico van hard geluid kent. Dat blijkt uit onderzoek naar de belasting van het gehoor Groningse jongeren.

Gemeente en GGD Groningen hebben zich de afgelopen maanden ingezet om samen met de horeca, detailhandel, evenementenorganisaties, Groningse podia, onderwijs, studentenverenigingen en jongerenwerk gehoorschade door harde muziek bespreekbaar te maken en naar oplossingen te zoeken. Er is een klein onderzoek gedaan naar de belasting van het gehoor onder 460 Groningse jongeren van 12 tot 28 jaar. Wethouder Gijsbertsen opent vrijdagmiddag 20 juni het symposium Oorverdovend in de Oosterpoort waar de resultaten bekend worden gemaakt. Ook wordt dan de aanzet gegeven tot de meest kansrijke aanpak om gehoorschade door harde muziek te voorkomen.

Alcoholverbod
Bijna 80 procent van de jongeren luistert naar muziek via de koptelefoon. 93 procent kent het risico van hard geluid. 75 procent heeft last van het gehoor na het uitgaan. 25 procent vindt dat een piep in de oren erbij hoort. Horeca schuwt nieuwe regelgeving, na het rookverbod en alcoholverbod onder de 18. Het onderwijs zegt dat jongeren steeds vaker voor in de klas gaan zitten vanwege slechthorendheid. De georganiseerde evenementenorganisaties nemen gehoorschade serieus en werken aan de uitwerking van het convenant met het ministerie om geluidsmaatregelen op muzieklocaties te nemen. Zomaar een greep uit enkele uitkomsten over gehoorschade die GGD Groningen de afgelopen periode heeft verzameld.

Harde muziek
Wethouder Gijsbertsen benadrukt het belang van het symposium van komende vrijdag: “Als we nu niets doen, hebben we straks een generatie waarvan een groot deel niks meer hoort. Ik vind het belangrijk dat we aan de voorkant bewust worden van de risico’s op gehoorschade. Ook ben ik benieuwd wat de deskundigen zeggen hoe je gehoorschade door harde muziek kunt voorkomen. Het symposium brengt iedereen bij elkaar die daar iets in kan betekenen.”

Piep
Jaarlijks komen er minimaal 22.000 jongeren bij met blijvende gehoorschade door te harde muziek. Dit komt voornamelijk door te harde muziek van MP3-spelers, andere audioapparaten, concerten of in discotheken bij het uitgaan. Wat is mogelijk om gehoorschade onder jongeren te voorkomen? Kunnen onze jongeren nog genieten van muziek zonder piep? Vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 uur vindt in de Oosterpoort de aftrap plaats voor werkbare maatregelen tegen gehoorschade. Het symposium is bedoeld voor horeca, onderwijs, studentenverenigingen, evenementenorganisatoren, jongerenwerk, detailhandel, bestuurders van gemeenten, brancheverenigingen en andere geïnteresseerden.

Bron: http://gemeente.groningen.nl/algemeen-nieuws/2104-06/meerderheid-jongeren-stad-heeft-last-van-gehoor-na-uitgaan/view

Gemeenteraad en College teruggefloten door Raad van State

De Raad van State heeft het bestemmingsplan Kranenburg-Stadspark, vastgesteld door de gemeenteraad op 26 juni 2013, vernietigd naar aanleiding van een beroep wat door de actiegroep Feesten uit Balans is ingediend.

De gemeenteraad moet nu in het bestemmingsplan vastleggen welk soort feesten/evenementen er op de drafbaan mogen worden gehouden, hoe lang die mogen duren, hoeveel lawaai die mogen maken en hoe vaak per jaar dat mag.

Beroepschrift drafbaan Raad van State

Nadere Stukken Beroepschrift Kranenburg Stadspark

Uitspraak RvS bestemmingsplan KS 201309325

Persbericht: Stemadvies voor Groningers die de geluidsoverlast van buitenevenementen beu zijn

PERSBERICHT

Groningen, 12 maart 2014

Welke partij moet je op 19 maart stemmen als je tegen geluidsoverlast van buitenevenementen zoals Dance-feesten bent? De actiegroep Feesten uit Balans zocht het uit. Uit een rondgang langs alle Groningse partijen bleek dat Stadjers die de overlast beu zijn het beste SP kunnen kiezen. Stadspartij en ChristenUnie zijn ook een goede keus. Want alleen deze drie partijen zijn vóór het verlagen van de geluidsnorm.

In de laatste maanden van 2013 heeft de actiegroep Feesten uit Balans (FUB) alle tien partijen in de gemeenteraad van Groningen benaderd. De actiegroep heeft de politieke partijen zes stellingen over geluidsoverlast voorgelegd. De reacties zijn verwerkt en elders op deze website te vinden.

Uit de reacties blijkt niet alleen welke partijen opkomen voor burgers die geluidsoverlast ervaren. Ook is duidelijk dat bezoekers van Dance-feesten het beste D66 en Student en Stad kunnen stemmen. Want met name deze partijen vinden dat er veel ruimte moet zijn voor dit soort evenementen.

Partijen zeggen maatregelen te willen
Nu de opvattingen van de politieke partijen over geluidsoverlast op de website onder elkaar staan, blijkt dat de partijen het op een aantal punten met elkaar eens zijn. Zo is een meerderheid ervoor dat evenementen met overlast maximaal acht uur mogen duren. Ook vinden alle partijen dat feestorganisatoren verplicht moeten worden om technische maatregelen te nemen tegen geluidsoverlast. Waarom is dit dan nog niet geregeld, zo vraagt Feesten uit Balans zich af?

Wat is de actiegroep Feesten uit Balans?
Feesten uit Balans is vóór een bruisende stad en daar horen buitenevenementen bij. Maar de actiegroep wil de geluidsoverlast beperken die deze evenementen nogal eens veroorzaken. De actiegroep is een gezamenlijk initiatief van buurtbewoners en wijkraadsleden uit de wijken Grunobuurt, Laanhuizen, Badstratenbuurt en Zeeheldenbuurt in Groningen. De actiegroep is inmiddels uitgebreid met vertegenwoordigers van andere buurten. Meer info over de FUB vindt u op de website.

Feesten uit Balans Stemwijzer: Hoe willen politieke partijen in Groningen geluidsoverlast aanpakken?

De actiegroep Feesten uit Balans heeft in de laatste maanden van 2013 alle tien partijen in de gemeenteraad van Groningen benaderd. We wilden namelijk graag weten wat zij gaan doen om de geluidsoverlast bij buitenevenementen te beperken. We hebben ze daarom zes stellingen voorgelegd. GroenLinks was helaas de enige partij die – ondanks herhaald verzoek – te laat reageerde.

Schematisch weergegeven, zijn de standpunten als volgt:

stellingenpp

Uit dit schema (klik voor een grotere versie) blijkt dat burgers die willen dat er harde maatregelen worden genomen tegen geluidsoverlast, het beste SP kunnen kiezen. Stadspartij en ChristenUnie zijn ook een goede keus. Want alleen deze drie partijen zijn vóór het verlagen van de geluidsnorm.

Wilt u weten wat de letterlijke reactie van de partijen was op de zes stellingen die wij ze hebben voorgelegd?
Continue reading