Home

 

Over "Over ons"

De tekst in het menu-item "Over ons" is inmiddels ruim vijf jaar oud. In die periode heeft politiek Groningen, mede door toedoen van de FUB, wel meer aandacht gekregen voor de verschillende kanten van evenementen met aanzienlijk geluid, zoals ze in de officiële stukken heten. Tegelijkertijd is de tekst van "Over ons" jammer genoeg in een belangrijk opzicht actueel gebleven.

De meerderheid van de gemeenteraad is namelijk tot nu toe niet bereid gebleken de normen voor het geluid te verlagen. Daardoor blijft de situatie bestaan, dat omwonenden die bij de gemeente melding maken van geluidsoverlast, te horen krijgen dat de normen niet overschreden worden. Zo'n reactie neemt de overlast die wordt ervaren natuurlijk niet weg. Ze roept wel telkens weer de vraag op welke gewichten de gemeente eigenlijk hanteert om dit soort feesten in balans te krijgen met de belangen van de omgeving.

De ideeën van deskundigen over geluidsoverlast zijn de afgelopen jaren overigens wèl ingrijpend veranderd. Het gaat volgens hen niet alleen om decibellen. Onder andere de duur, de frequentie en de aard van evenementen met aanzienlijk geluid spelen op zijn minst een even grote rol. Maar ook het aantal decibel dat door deskundigen aanvaardbaar wordt geacht, ligt inmiddels een stuk lager dan de norm die de gemeente hanteert.

Er blijft dus zeker een taak voor de FUB. Maar we realiseren ons ook dat de samenstelling van de gemeenteraad een ingrijpende wijziging van het beleid ten aanzien van evenementen voorlopig uitsluit. Voor zover dat mogelijk en nuttig is, zullen we de politieke partijen blijven informeren over onze ideeën. Onze aandacht zal echter vooral uitgaan naar de manier waarop de gemeente het huidige beleid uitvoert. Is de evenementenkalender altijd up-to-date? Wordt de toekenning van vergunningen tijdig genoeg bekendgemaakt om bezwaren mogelijk te maken? Wordt erop toegezien dat de organisatoren de omwonenden tijdig en duidelijk informeren over een evenement?  Zijn de registratie en de afhandeling van klachten over geluidsoverlast in orde?

De ervaring leert dat rond deze en vergelijkbare vragen nog winst te boeken valt. U kunt daar een bijdrage aan leveren door uw ervaringen aan ons te melden.